AktuálisKiemelt

A buszról leszállított kerekesszékes anyuka és gyermeke elleni diszkrimináció miatt elmarasztalta a V-Busz Kft-t az ombudsman

A veszprémi V-Busz Kft. hátrányosan megkülönböztette mozgáskorlátozottsága miatt azt a kerekesszékes anyukát, akit diszkriminatív feltételeket támasztva kisgyermekével együtt leszállíttatott a járműről, ahelyett hogy az akadálymentes és biztonságos utazást biztosította volna számukra. Az ombudsman megállapította, hogy a Szövetségünk által képviselt édesanya nem magatehetetlen, így kísérő nélkül is tud utazni, a gyermeknek pedig ő maga volt a kísérője.  Az alapvető jogok biztosa osztotta álláspontunkat, miszerint jogsértő és elfogadhatatlan, hogy egy kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozott anyára és gyermekére más, szigorúbb szabályok vonatkozzanak, mint egy nem fogyatékos szülőre és gyermekére. Szankcióként eltiltotta a V-Buszt a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától és elrendelte a hátrányos megkülönböztetést kimondó határozat 30 napra történő nyilvános közzétételét saját, illetve a V-Busz honlapján, továbbá 300 000 forint bírságot is kiszabott a közlekedési társaságra.

Szilágyi Adrienn és kétéves kisfia 2020 nyarán a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. egyik járatával szerettek volna utazni, azonban utazásukat meg sem kezdhették, mert a rendőrség igénybevételével leszállították őket az autóbuszról. A V-Busz mindezt azzal indokolta, hogy a kerekesszékes fiatal anyukának nem volt kísérője az utazáshoz és a gyermekét sem tudta rögzíteni. A busztársaság szerint a kísérőre, illetve a gyermek rögzítésére Adrienn mozgáskorlátozottsága miatt lett volna szükség.

Hazai és nemzetközi jogszabályok rendelkeznek az egyenlő esélyű hozzáférés követelményéről és a diszkrimináció tilalmáról. E jogszabályok alapján a fogyatékossággal élő embereknek is joguk van ahhoz, hogy a közlekedési szolgáltatást másokkal egyenlő eséllyel, önállóan vegyék igénybe akkor is, ha egyedül kívánnak utazni, és akkor is, ha a kisgyermeküket is magukkal viszik. Szilágyi Adrienn a MEOSZ segítségét kérte jogai érvényesítéséhez, mert úgy érezte, mozgáskorlátozott, kerekesszéket használó kisgyermekes anyaként is joga van a közlekedési szolgálatatásokat hátrányos megkülönböztetéstől mentesen, másokkal egyenlő eséllyel igénybe venni.

Szövetségünk elkötelezett a mozgáskorlátozott emberek jogainak érvényesítése érdekében, következetesen küzd azért, hogy az önálló, önrendelkező életük valósággá váljon, ezért az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordultunk. (Időközben ez a hatóság megszűnt, jogutódja az alapvető jogok biztosa – az ombudsman – lett, 2021. január 1-től az ő hivatalának Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósága foglalkozik a diszkriminációs ügyek vizsgálatával.)  Az ombudsmantól azt kértük: állapítsa meg, hogy Szilágyi Adriennt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte, amikor a V-Busz a szolgáltatás igénybevételét a fogyatékossága miatt kísérőhöz és gyermeke rögzítéséhez kötötte, kizárva ezzel a szolgáltatás igénybevételéből. Hangsúlyoztuk, hogy a hatályos jogszabályok, illetve a busztársaság üzletszabályzata szerint kizárólag magatehetetlen, a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli gyermek esetében követelhető meg kísérő jelenléte, illetve, hogy kiskorú gyermek rögzítését sem jogszabály, sem az üzletszabályzat nem írja elő. Nehezményeztük, hogy Szilágyi Adrienntől a mozgáskorlátozottsága miatt olyan többletfeltételek teljesítését várta el a busztársaság, amelyeket más, nem mozgáskorlátozott utastól nem vár el. Jogsértő és elfogadhatatlan, hogy egy kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozott anyára és gyermekére más, szigorúbb szabályok vonatkozzanak egy közszolgáltatás igénybe vétele során, mint egy nem fogyatékos szülőre és gyermekére.

Az ombudsman osztotta álláspontunkat és megállapította, hogy Szilágyi Adriennt a V-Busz a mozgáskorlátozottságára tekintettel hátrányosan megkülönböztette, mert nem biztosította számára az általa nyújtott autóbuszos személyszállítási szolgáltatás, mint közszolgáltatás akadálymentes és biztonságos igénybevételét. Az ombudsman megállapította, hogy Adrienn nem magatehetetlen, tehát képes a szolgáltatást kísérő nélkül igénybe venni, ezért jogosult volt kísérő nélkül utazni. Kisgyermekek esetében az utazás feltétele, hogy legyen velük kísérő, ez a feltétel pedig teljesült, mivel Adrienn kisfia az édesanyjával, mint kísérővel volt. A gyermek rögzítését sem jogszabály, sem a V-Busz üzletszabályzata nem írja elő, így az nem lehet feltétele a szolgáltatás igénybevételének, a járművezető nem szabhatta az utazás feltételéül a rögzítést. A gyermek esetében kizárólag a kísérő igénybevétele volt feltétel, ez pedig az anya személyében biztosított volt.

Az ombudsman szankcióként eltiltotta a V-Buszt a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától és elrendelte a végleges határozat 30 napra történő nyilvános közzétételét saját, illetve a V-Busz honlapján, továbbá 300 000 forint bírságot is kiszabott a közlekedési társaságra. Az indokolás szerint a „végleges határozat közzététele a nyilvánosság tájékoztatását is szolgálja a jogtudatosság erősítése és a hasonló esetek megelőzése, továbbá a mozgássérültekkel szembeni sztereotípiák megszüntetése érdekében”. A bírság kiszabására pedig a jogsértés jelentős súlya miatt került sor. Miután a V-Busz a döntéssel szemben nem kért bírósági felülvizsgálatot, az ombudsman határozta jogerőre emelkedett.

Szilágyi Adrienn példaértékűnek nevezte a döntést. – Nekünk kerekesszékes embereknek szinte napi szinten harcolnunk kell a diszkrimináció  ellen. Az ombudsman döntése rengeteg változást hozhat. Az akadálymentesítés az elsődleges szempont, hogy a mozgáskorlátozott emberek valóban egyenlő eséllyel tudják igénybe venni a közlekedési szolgáltatásokat, ugyanakkor az embereknek is tisztában kell lenniük azzal, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Tudatosítani kell bennük, hogy a fogyatékosság nem egyenlő a magatehetetlenséggel, esetemben is ez a fogalmi zavar okozta a diszkriminációt. Elengedhetetlen, hogy a közlekedési társaságok szabályzatában különüljön el a két fogalom, egyértelműsítve, hogy a mozgáskorlátozottság vagy más fogyatékosság nem egyenlő a magatehetetlenséggel- fogalmazott Szilágyi Adrienn.

Forrás: MEOSZ.HU

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb
tartalom | menü | hozzáférési billentyűk