AktuálisKiemelt

A Klebelsberg Központ szerint minden rendben van a fogyatékossággal élők oktatásával, azonban a tapasztalat nem ezt mutatja

28 millió forintra lenne szüksége egy fogyatékkal élőket ellátó intézmények

2022. április 26-án sajtótájékoztatót tartott a Bliss Alapítvány és az ott tanuló gyermekek szüleivel közösen a Klebelsberg Központ előtt, annak érdekében, hogy az oktatás területén is megkapják a súlyosan-halmozottan fogyatékos, tanköteles tanulók mindazt, ami jár nekik. Ez heti 20 óra fejlesztést foglal magában, amelyhez köznevelési intézményben kell hozzáférniük. A legtöbb tankerület azonban legfeljebb csak heti pár óra otthoni fejlesztést tudna biztosítani, mert semelyik állami iskolában nincsen számukra hely. Néhány esetben a tanköteles tanulókat nem iskolában, hanem más jellegű intézményekben helyeznék el. A sajtótájékoztató keretében egy nyílt levél átadására is sorkerült, amelyre nem olyan régen érkezett válasz.

Értetlenül állnak az érintettek a Klebelsberg Központ tájékoztatása előtt, hiszen levelük több pontban is hamis információkat tartalmaz, melyeket az alábbiakban szeretnének cáfolni.

Hajnal Gabriella a következőről tájékoztatta a szülőket:

,,….amennyiben az érintett gyermekek / tanulók szülei megkeresik az illetékes tankerületi központokat, a fenntartók – a korábbiakhoz hasonlóan – az általuk fenntartott köznevelési intézményekben térítésmentesen biztosítják a gyermekek / fiatalok számára a jogszabályok által előírt ellátást, figyelembe véve a pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságának szakértői véleményében foglalt megállapításait is.”

Ezzel szemben az történt korábban, hogy a tankerülethez tartozó iskolák nem tudták ellátni a tanulók fejlesztését, hanem szolgáltatási szerződést kötöttek intézményünkkel az idei tanévre, mert csak így volt biztosított, hogy a tankötelezettségüket a szakértői véleményekben foglaltak szerint teljesítsék a tanulók.  Amelyet maga Hajnal Gabriella is elismert levelében: “a tankerületileg illetékes tankerületi központok egyszeri, a 2021 tanévre szóló szolgáltatási szerződés megkötésével biztosítják a feladatellátást.

Hajnal Gabriella ismételten kijelenti válaszában, hogy a szülők feladata megkeresni az illetékes tankerületi központokat. A szülők azonban pont amiatt fordultak a Klebelsberg Központhoz, hogy ezt előzőleg már megtették, ám azok nem tudtak iskolát kijelölni gyermekük számára.  Néhány szülő pedig a 30 napos válaszadási határidőn túl, a mai napig sem kapott írásban semmilyen visszajelzést a tankerülettől.

Levelében Elnök Asszony azt is hangsúlyozza, hogy köznevelési intézményben ingyenesen tudják biztosítani a megfelelő oktatást.

Ezzel szemben az esetek többségében nem köznevelési, hanem szociális intézményeket ajánlottak fel a tankerületek a szülők megkeresésére, amelyek között szerepelt bentlakásos ápoló-gondozó otthon is. Ehhez a szülőnek állami gondozásba kellett volna adnia gyermekét, hogy hozzájusson a szükséges fejlesztésekhez.

Arra is volt példa, hogy olyan szociális intézményt ajánlott az illetékes tankerületi központ, ahol a szülőnek havi 100.000 forintot kellene fizetni havonta gyermeke ellátásáért.

Valamint a Klebelsberg Központ vezetője levelében arra is kitér, hogy:

,,Rögzítem, hogy a Központot 2021 szeptemberében kereste meg először az Iskolát fenntartó Bliss Alapítvány….”

Ezzel szemben az Alapítvány 2021 júniusában kereste meg először a Klebelsberg Központot, amelyre személyesen Hajnal Gabriella 2021 júliusában írásban válaszolt.

Továbbá azt is hangsúlyozza levelében az Elnök Asszony, hogy:

,,Tekintettel arra, hogy a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók új köznevelési intézményben történő ellátása tanév közben lehetetlen, ezért az a szakmai döntés született a tankerületileg illetékes tankerületi központok egyszeri, a 2021 tanévre szóló szolgáltatási szerződés megkötésével biztosítják a feladatellátást.”   

 Az alapítvány tájékoztatása szerint a szolgáltatási szerződések egy része még bőven a 2020/2021-es tanév megkezdése előtt megköttettek, mivel már akkor kiderült, hogy nem tudják ellátni a tankerületek az érintett gyermekeket.

Sajnos érdemi segítség a mai napig nem érkezett az illetékesek részéről, viszont 12 tanköteles fogyatékkal élő gyermek jövője a tét! Továbbra is kérdéses, hogy az érintett gyermekek tudnak -e olyan intézménybe járni szeptembertől, ahol a szükséges fejlesztéseket megkaphatják. Szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy tanköteles tanulókról van szó, akik számára nincsen férőhely egyik állami köznevelési intézményben sem. A szülők számára nem maradt más lehetőség, mint az alapítványi iskola, amelynek működését a normatíva 50%-ban fedezi. A fennmaradó rész előteremtése a szülők számára hatalmas anyagi terhet jelent, ingyenes oktatáshoz pedig nem fér hozzá gyermekük – írja az Alapítvány.

Az Alapítvány kiáll amellett, hogy az oktatás mindenki számára alapjog.  Azért, hogy a hozzájuk járó tanulók intézményükben továbbra is megkaphassák a képességeinek megfelelő, jogszabályban előírt oktatást és fejlesztést, úgy döntöttek, gyűjtést szerveznek.

28.000.000 forintra van szükség ahhoz, hogy az intézmény a 2022/23-as tanévben is biztosítani tudja az érintettek számára a fejlesztő nevelés-oktatást.  Aki szeretné támogatni a gyermekek oktatását, fejlesztését közvetlen utalással, vagy PayPal-on keresztülteheti meg. A fenti cél eléréséhez tízezer olyan emberre van szükség, aki 2.800 forinttal segíti a cél megvalósítását. Az összeget teljes egészben fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok komplex fejlesztésére, oktatására fogják fordítani.

Kedvezményezett neve: Bliss Alapítvány
Számlaszám: 11712004-20070579 (OTP Bank Nyrt.)
Közlemény: 2022/2023-as tanév
PayPal: https://tinyurl.hu/t3nS

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb
tartalom | menü | hozzáférési billentyűk