AktuálisKiemelt

Hosszabb lett a jótállási idő – egyes kerekesszékekre már 3 év garancia jár

Sok mozgáskorlátozott embert érinthet az a  vásárlók, felhasználók számára kedvező változás, hogy 2021. január 1-től az új tartós fogyasztási eszközök (pl: műszaki eszközök, gyógyászati segédeszközök) vásárlása esetén a termék értékétől függően már 3 év is lehet a garancia.  A tb támogatott gyógyászati segédeszközök esetén a tb támogatás alapjául közzétett ár szerint alakul a garancia ideje.

2021. január 1-jét követően vásárolt, legalább 1 éves kihordási idejű gyógyászati segédeszközökre és a 10.000 Ft eladási ár feletti tartozékokra a kötelező garancia időtartama az alábbiak szerint, sávosan emelkedik:

  • 10.000–100.000 Ft közti eladási ár esetén az eszköz átadását követő egy év a garancia
  • 100.000–250.000 Ft közti eladási ár esetén az eszköz átadását követő két év a garancia
  • 250.000 Ft eladási ár felett az eszközök átadását követő három év garanciát kell biztosítani.

A recepttel kiváltott, tehát tb támogatott gyógyászati segédeszközök vásárlása esetén nem az üzletben fizetett összeget kell figyelembe venni, hanem az eszköz teljes árát, azaz a térítési díj és a tb támogatás együttes összegét. Tehát a tb támogatás alapjául közzétett ár szerint alakul a garanciás idő. A támogatás alapjául szolgáló ár a vásárlás során kiállított nyugtán szerepel, de az egészségbiztosító http://sejk.oep.hu/ oldalán elérhető adatbázisában is megkereshető.

Garancia: jótállás

A jótállás, azaz közismert néven garancia a hibás termékért való fokozottabb felelősséget jelent. Ha az eszköz, pl. kerekesszék, protézis a vásárlás/átvétel idején nem felel meg a minőségi követelményeknek, azt hibás teljesítésnek tekintjük, és ennek kijavítása a jótállás alapján az eladó cég kötelezettsége.

A jótállás a vásárlót hozza kedvezőbb helyzetbe, mert ha meghibásodik a vásárolt termék, akkor a garancia időtartama alatt a vevőnek csak magát a hibát kell bizonyítania ahhoz, hogy az eladó cég kötelezettsége beálljon. Jótállás esetén az eladó csak akkor nem köteles a hiba orvoslására, ha a hiba oka még nem állt fenn, amikor az eszközt eladta. A garancia időtartama alatt felmerülő minőségi kifogás esetén tehát az eladó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha azt bizonyítja, hogy a hiba oka az eszköz átadását követően, pl a nem rendeltetésszerű használat/kezelés miatt keletkezett.

Fontos tudni, hogy ha a hiba az eszköz átvételét követő hat hónapon belül jelenik meg, akkor az a jogi feltételezés (vélelem), hogy már a vásárlás idején is hibás volt a termék. Tehát az átvételt követő hat hónapon belül a forgalmazó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás után keletkezett.

A hibát a felfedezése után késedelem nélkül jelezni kell, a kereskedelemben vásárolt eszközök estén ez azt jelenti, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hiba még határidőn belül, azaz késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Garancia érvényesítése

A garancia az ún. jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegyet közérthetően, magyarul kell megfogalmazni és a vásárolt eszközzel együtt kell átadni a vevőnek, tb támogatott eszköz esetén is.

Vásárlásnál mindig figyeljenek oda, hogy a jótállási jegyet is megkapták-e, még abban az esetben is, ha pl. közgyógy esetén nem kellett fizetni az eszközért. Ugyanakkor fontos tudni, hogy nem szűnik meg a garancia akkor sem, ha a jótállási jegyet nem adták ki a vásárlás során, vagy hibásan lett kitöltve, mert annak hiányában a vásárlás igazolható számlával vagy nyugtával is és így is érvényesíthető a garancia. A garancia érvényesítéséhez nem kell már megőrizni a vásárolt eszköz felbontott csomagolását sem, ugyanis nem tehető garancia feltételévé a vásárolt termék csomagolásának visszaadása.

Tehát mindig kérjék el a jótállási jegyet, de ha mégsem kapták meg, akkor nagyon fontos megőrizni a vásárlást igazoló blokkot/nyugtát vagy számlát.

Mi kérhető garanciában?

A hibás termék tulajdonosa a választása szerint kérheti:

  • a hiba javítását
  • a termék kicserélését

kivéve, ha lehetetlen, vagy ha aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak.

Ha az eladó cég a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a vevőnek a kijavítás vagy kicserélés nem felel meg (az ahhoz fűződő érdeke megszűnt), akkor

  • a vételár csökkentése kérhető, vagy
  • a hibát az eladó költségére javíttathatja mással, vagy
  • a vásárlástól elállhat, tehát a vételárat visszakérheti (jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye).

Ha az eszköz rendeltetésszerű használatát akadályozó hiba a vásárlástól/üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belül kiderül, akkor az eladó cég köteles az eszközt kicserélni és nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre sem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a garancia érvényesítésével járó költségek a forgalmazó/gyártó céget terhelik, ezért kiszállási díj nem kérhető.

Javítás

A hibás termék javítása kérhető a gyógyászati segédeszköz üzletben vagy bármelyik telephelyén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett szervizeknél közvetlenül is. Ha a kijavítás az eszköz használatának helyén nem végezhető el, akkor a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az eladónak vagy a szerviznek kell gondoskodni. A kijavítás során csak új alkatrészt lehet a termékbe beépíteni.

Javítás esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az eszköz a hiba miatt nem volt használható.

Kicserélés

Ha a jótállási időtartam alatt, három javítást követően az eszköz ismét meghibásodik és a vevő nem kérte a vételár arányos csökkentését vagy mással sem javíttatta az eszközt, akkor az eladó köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha kicserélésére nincs lehetőség, az eladó cég köteles a vételárat nyolc napon belül visszaadni.

Ha a hiba bejelentésétől számított harmincadik napig nem javítják ki a hibát, akkor az eladó cég köteles 8 napon belül kicserélni az eszközt. Ha cserére nincs lehetőség, a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül vissza kell adni a vételárat.

SEJK adatbázis

A tb támogatott gyógyászati segédeszközökre az új szabály szerint vonatkozó garancia időtartamának meghatározásához javasoljuk a NEAK gyógyászati segédeszköz adatbázisban (http://sejk.oep.hu/) szereplő ár, illetve a vásárlást igazoló nyugtán megtalálható teljes ár figyelembe vételét.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fent ismertetett 1-3 éves garancia idő kötelező, de egyes gyógyászati segédeszközökre akár ennél hosszabb idejű jótállást is vállalhatott a gyártó vagy forgalmazó, ezért is javasoljuk a termék adatait a NEAK SEJK adatbázisban ellenőrizni.

Minőség javulással vagy a garanciális javítás elutasításával jár majd a kötelező garancia meghosszabbítása?

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy kihordási időn belül nem jár ugyanolyan gyógyászati segédeszköz még abban az esetben sem, ha rossz minőségű, hibás terméket kaptak, ezért annak garanciális javíttatásáról kell gondoskodni.

Vásárlás, megrendelés előtt próbálják ki a segédeszközöket, de ha erre nem volt lehetőség, akkor az átvétel után talált hibát azonnal jelezzék, hiszen a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a forgalmazó köteles kicserélni a hibás eszközt.

A gyógyászati segédeszköz felhasználók számára kedvező változást hozhat a hosszabb garancia, mert akár a gyógyászati segédeszközök minőségének, megbízhatóságának javulásával is járhat. Ugyanakkor a hosszabb használati idő miatt előfordulhat az is, hogy az eszközök elhasználódásával esetleg „nem rendeltetésszerű használat/kezelésre” hivatkozva megpróbáljanak kibújni a garanciális kötelezettségek alól, ezért kérjük, hogy aki a garancia érvényesítésében nehézségekbe ütközik vagy garanciás jogát indokolatlanul megtagadják, az érdekvédelmi munkánk alátámasztása érdekében jelezzék ezt a MEOSZ részére.

Forrás: MEOSZ.HU

 

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb
tartalom | menü | hozzáférési billentyűk