AktuálisKiemelt

2021 végéig van lehetőség a rokkantsági és rehabilitációs ellátások összegének felülvizsgálatára

A havi átlagjövedelem új meghatározása miatt 2021. január 1-jétől kérhetik rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásuk felülvizsgálatát azok a jogosultak, akiknek ellátását a hatóság 2016. május 1-jét követően havi átlagjövedelem hiányában az alapösszeget figyelembe véve állapította meg. A felülvizsgálat iránti kérelmet (erre a célra külön nyomtatvány nem készült) 2021. december 31-ig lehet benyújtani a hatósághoz. A felülvizsgálatot a havi átlagjövedelem pontosabb meghatározása teszi lehetővé, ezt az új szabályt alkalmazva, ha a havi átlagkereset kiszámítható, és az a kérelmező részére kedvezőbb ellátást eredményez, akkor a hatóság ezt a magasabb összeget állapítja meg.

A felülvizsgálatra a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 2021. január 1-jétől hatályos havi átlagjövedelem meghatározására vonatkozó rendelkezésének változása miatt kerülhet sor. E szerint, ha a jogosult a referencia időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a referencia-időszak kezdő időpontját követően szerzett, a kérelem benyújtásának napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának harmincszorosát kell figyelembe venni átlagjövedelemként. Ez azt jelenti, hogy az igénylőnek nem a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 180 napra kell jövedelemmel rendelkeznie, hanem a kérelem benyújtását megelőző és a referencia időszak kezdete közötti időtartamban szükséges összesen 180 napi kereset az átlagjövedelem megállapításához.

A havi átlagjövedelem meghatározásának pontosításával összefüggésben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet egy új rendelkezéssel egészült ki, melynek értelmében lehetőség van a 2016. május 1-jét követően havi átlagjövedelem hiányában megállapított ellátási összegek felülvizsgálatára.

A kormányrendelet 33. §-a szerint, ha a megváltozott munkaképességű személy részére 2016. május 1-jét követően az ellátás összegét havi átlagjövedelem hiányában állapították meg, 2021. december 31-ig kérelmet nyújthat be a rehabilitációs hatósághoz az ellátási összeg felülvizsgálata céljából.

Ha az ellátási összeg felülvizsgálata során az Mmtv. 2021. január 1-jétől hatályos havi átlagjövedelemre vonatkozó rendelkezése alkalmazásával megállapítják, hogy az ellátási összeg a kérelmező számára kedvezőbb, részére a magasabb ellátási összeget kell megállapítani. Ebben az esetben a megváltozott munkaképességű személy részére az így megállapított ellátási összeg és a ténylegesen kifizetett ellátás különbözete 2021. január 1-jéig visszamenőlegesen is jár.

A felülvizsgálati kérelem benyújtására tehát az idei év áll rendelkezésre, így december 31-ig van mód kezdeményezni a havi átlagkereset új meghatározása alapján a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás összegének újraszámítását.

Forrás: MEOSZ.HU

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb
tartalom | menü | hozzáférési billentyűk